Brussels Airlines neemt maatregelen om haar voortbestaan te verzekeren

Brussels Airlines neemt maatregelen om haar voortbestaan te verzekeren

12 mei 2020 0 Door Deugenieten

Wereldwijd zet de coronacrisis de toeristische sector onder zware financiële druk. Ook luchtvaartmaatschappijen ondervinden de gevolgen van de crisis. De totale impact op de inkomsten in de luchtvaart zal naar verwachting meer dan 240 miljard euro bedragen. Boekingen zijn met meer dan 60% gedaald en annuleringen hebben een recordhoogte bereikt. Als gevolg zijn veel luchtvaartmaatschappijen in Europa en daarbuiten verplicht om massaal banen te schrappen.

Brussels Airlines wordt helaas ook niet door de crisis gespaard. Sinds de tijdelijke stopzetting van al haar vluchten (sinds 21 maart) verliest de maatschappij een miljoen euro per dag door inkomstenverlies en door onvermijdelijke doorlopende kosten zoals de huur- en onderhoudskosten van vliegtuigen.

Op enkele vliegtuigen na, die stand-by blijven om gestrande Belgen naar huis te brengen, staat de volledige vloot van Brussels Airlines geparkeerd en opgeslagen op Brussels Airport. Meer beelden via deze link.

Op 28 februari kondigde Brussels Airlines voor het eerst een impact op de vraag naar tickets aan. De situatie verslechterde week na week, met dagen waarop het aantal annuleringen het aantal boekingen oversteeg. Ook nu nog is de vraag erg laag en volgens analisten en deskundigen zal de vraag naar vliegreizen in 2021 naar verwachting 25% lager liggen dan voor de crisis en kan de sector pas op zijn vroegst in 2023 rekenen op een vraag die weer op het niveau van 2019 ligt.

De directie van Brussels Airlines heeft een plan voorgesteld om de huidige crisis, die de financiën van Brussels Airlines zwaar heeft getroffen, te doorstaan. Tegelijkertijd richt de maatschappij zich op structurele winstgevendheid om een solide groei mogelijk te maken. De maatschappij moet daarom haar kosten verlagen en de efficiëntie en productiviteit verhogen.

De belangrijkste maatregelen van het transformatieplan zijn:

  • De herziening van het netwerk door zich te richten op de marktbehoeften en door de rentabiliteit van de routes te optimaliseren.
  • De aanpassing van de vloot aan de optimalisatie van het netwerk: van 54 naar 38 vliegtuigen (-30%).
  • De verlaging van personeelskosten door een vermindering van het aantal jobs met 25%.
  • Samen met de sociale partners zal het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum worden herleid.
  • De verlaging van de algemene kosten en de operationele kosten en de verhoging van de operationele efficiëntie, onder meer door een verbetering van de productiviteit en een verdere standaardisering van de vloot.
  • De vereenvoudiging van de beloningsstructuur van de werknemers, met als doel een aantrekkelijke werkgever te blijven en tegelijkertijd de toekomstige kostenevolutie onder controle te houden.

De gevolgen van de gezondheidscrisis zijn te voelen in alle sectoren van de reisindustrie. Zo zag de cruise industrie zich genoodzaakt haar activiteiten compleet stil te leggen. Over de gevolgen hiervan op de wereldeconomie kan je meer lezen door te klikken op deze link.

Volg ons op sociale media of contacteer ons